O nás
ZPĚT
 
Občanské sdružení Rokršti Cheb - sdružení mládeže od 13 - 26 ti let a vedoucích pracovníků pracující s touto mládeží v celkovém počtu 69 členů, začalo aktivně pracovat od 17.2.2003.

Sdružení tvoří mladí lidé, kteří si volný čas během roku samostatně plánují dle svých možností a zájmů, dále se podílejí na organizaci akcí pro mladší děti a širokou veřejnost.
OS Rokršti působí v Karlovarském kraji a je členem Krajské rady dětí a mládeže Karlovarska a od roku 2005 je členem ČRDM.

Hlavní aktivity : 1) Akce pro děti a veřejnost
                  2) Místní partnerství
                  3) Aktivity pro členy
                  4) Sportovní aktivity
                  5) Veřejné akce - akce na klíč
                  6) Výměnná spolupráce s příhraničními partnery
                  7) Vzdělávání

- Akce pro děti a veřejnost:
Pořádáme každoročně vlastní akce pro veřejnost, kde si nejen děti, ale i dospělí mohou zasoutěžit nebo vyzkoušet své znalosti. Podílíme se na hlavní organizaci Bambiriády v Karlovarském kraji

- Místní partnerství:
Podílíme se na akcích ve spolupráci s DDM SOVA Cheb - pomáháme při přípravách např. Drakiády, Mikulášské nadílky, Maškarním bálu pro děti, Den dětí. Dále spolupracujeme s místním Dětským domem - děti z dětského domu zveme na naše akce.

- Aktivity pro členy:
Zaměřujeme se na sport, kulturu a turistiku,kde si mladí lidé mezi sebou vyměňují zkušenosti postřehy společně navštěvují zajímavá místa nebo sportují. Akcemi se vytváří dobrý vztah mezi mladými i ostatními staršími členy. Pořádáme dvakrát do roka víkendové akce v Karlovarském kraji, připravujeme se na letní aktivitu - tábory. V letošním roce jsme založili klub deskových her pro mládež.

- Sportovní aktivity:
Nejoblíbenější hra mládeže je Ringo, v této netradiční hře pořádáme v Chebu turnaje.

- Veřejné akce:
Ve spolupráci s Městem Cheb a Policií ČR pořádáme letní tábor pro sociálně znevýhodněnou mládež. V této spolupráci chceme i nadále pokračovat. Dále vypomáháme našimi staršími členy na LT pro tělesně postižené, kde zajišťují program a pedagogický dozor.

- Výměnná spolupráce s příhraničními partnery:
Spolupracujeme s mladými německými lidmi, vzájemně si vyměňujeme na akcích zkušenosti, překonáváme jazykové bariéry.

- Vzdělávání:
Zúčastňujeme se školení pro mládež a vedoucí - CVVZ, školení na projekty např. Mládež, Interreg III.A.